logo

De Kleine Bever Bomenwerk

De Kleine Bever Bomenwerk is het bedrijf van Eelco van Dam.

De afgelopen jaren is mijn accent van werken als De Kleine Bever steeds meer gaan liggen bij de grote liefde voor bomen. Het merendeel van de activiteiten is nu bomenwerk.

Bomenwerk houdt in: snoeien van bomen vanuit de boom zelf ( dus door erin te klimmen ), vellen en klein zagen van bomen, het planten van bomen, fruitboomsnoei, oplossen van stormschade. En uiteraard het afvoeren van het tak- en stamhout.

De basis is gelegd al meer dan 20 jaar geleden op de bosbouwschool en de kennis is actueel door: het volgen van opleiding, samenwerking, veel ervaring, gezond verstand en het bijwonen van informatiedagen.

Hart voor bomen en een passie voor klimmen komen samen in dit vak: het snoeien en waar nodig kappen van bomen, veelal op lastige en kwetsbare plaatsen. Ik heb mijn ervaring destijds opgedaan op de bosbouwopleiding t’ Vanck. Vervolgens bij diverse boomverzorgingsbedrijven, waaronder Tarzan boomspecialisten en nu ben ik vaak op grote hoogte te vinden.

Sinds accukettingzagen gelijke prestaties leveren als de standaard motorzagen, gebruik ik bij voorkeur zoveel mogelijk de accukettingzaag. Deze is stiller dan de standaard motorkettingzaag, is veel ergonomischer om mee te werken en geeft bovendien geen uitstoot van verbrandingsgassen ter plekke. Met De Kleine Bever zet ik grote mechanisatie, zoals stobbefrees en versnipperaar het liefst zo min mogelijk in. Het mooist is wanneer het groen ter plekke verwerkt kan worden en anders voer ik het af naar het composteerbedrijf.

De Kleine Bever is lid van KPB, Kring Praktiserende Boomverzorgers

‘Van nature heeft een boom ons, de mens, niet nodig, maar soms zijn de belangen van beide tegengesteld.  Accepteren van een of meerdere eigenschappen van een boom lukt dan niet meer zo goed.  Snoeien kan een deel van de oplossing zijn.’