logo

De Kleine Bever Bomenwerk

De afgelopen jaren is het accent van De Kleine Bever steeds meer gaan liggen bij de grote liefde voor bomen. Het leeuwendeel van de activiteiten is nu het bomenwerk.

De basis is gelegd al meer dan 20 jaar geleden op de bosbouwschool en de kennis is actueel door: het volgen van opleiding, samenwerking, veel ervaring, gezond verstand en het bijwonen van informatiedagen.

Hart voor bomen en een passie voor klimmen komen samen in dit werk: het snoeien en waar nodig kappen van bomen, veelal op lastige en
kwetsbare plaatsen. Eelco heeft zijn ervaring destijds opgedaan op de bosbouwopleiding t’ Vanck, bij diverse boomverzorgingsbedrijven, waaronder Tarzan boomspecialisten en is vaak op grote hoogte te vinden.

De Kleine Bever zet mechanisatie het liefst zo min mogelijk in: stobbefrees en versnipperaar blijven thuis daar waar het ter plekke verwerken van takken en stammen mogelijk is. De accukettingzaag wordt bij voorkeur ingezet waar en wanneer dit mogelijk is. Deze is stiller dan de standaard motorkettingzaag en geeft bovendien geen uitstoot van verbrandingsgassen ter plekke.

De Kleine Bever is lid van KPB, Kring Praktiserende Boomverzorgers

‘Van nature heeft een boom ons, de mens, niet nodig, maar soms zijn de belangen van beide tegengesteld.  Accepteren van een of meerdere eigenschappen van een boom lukt dan niet meer zo goed.  Snoeien kan een deel van de oplossing zijn.’