logo

Installatiewerk

Installatiewerk omvat onder andere het installeren of aanpassen van elektra in en rond de woning, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van een zonneboiler of een zonnepanelen-systeem.

De omvang van het werk bepaalt of De Kleine Bever eerst langs komt voor overleg ter plekke en het opstellen van een kostenplaatje, of dat er vooraf al een inschatting gemaakt kan worden van de kosten en de arbeidstijd.

Bij installatiewerk staan veiligheid, logica en gebruiksgemak voorop.

‘De Kleine Bever richt zich graag op de installatie van energiebesparende zaken. Daar hoort ook bij dat alles logisch wordt geïnstalleerd en dat bijvoorbeeld warm water een zo kort mogelijke weg hoeft af te leggen naar de gewenste plek’.

Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met De Kleine Bever.